Wykaz badanych podmiotów


Naszymi klientami w zakresie badania sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrotowe, są m.in.:

 

A. Spółki kapitałowe

• „CONTRACTUS” Sp. z o.o. w Sokółce
• „MEDILAB” Sp. z o.o. w Białymstoku
• „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku
• ADLER AGRO Sp. z o.o. Białystok-Zaścianki
• ANATEX Sp. z o.o. w Białymstoku
• ARGO Sp. z o.o. w Białymstoku
• BISON CHUCKS S.A. w Białymstoku
• BISON TOOLS S.A. w Białymstoku
• CAPITAL SERVICE S.A. w Ostrołęce
• Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku
• CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A. w Białymstoku
• ChM Sp. z o.o. w Juchnowcu Kościelnym
• CYNKOMET Sp. z o.o. w Czarnej Białostockiej
• ENERGO Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
• FADBET S.A. w Białymstoku
• FARGOTEX Sp. z o.o. w Łomży
• GOŁEMBIEWSCY Sp. z o.o. Sp. K. w Białymstoku
• HARTOWNIA BIAŁYSTOK S.A. w Białymstoku
• Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. w Białymstoku
• ASW Wojciula Sp. z o.o. w Białymstoku
• Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku
• Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku
• KREX Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
• MERINOSOFT Sp. z o.o. w Białymstoku
• Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku
• NAFTAN Sp. z o.o. Oleksze
• NAWEC Spółka z o.o. w Białymstoku
• NORD AUTO Sp. z o.o. w Białymstoku
• NOVASCON PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. w Warszawie
• N-Wax Sp. z o.o. w Planta Narewka
• ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A. w Białymstoku
• PASIEKA Sp. z o.o. w Toruniu
• PCPapier Spółka z o.o. S.K. w Białymstoku
• PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA S.A. w Białymstoku
• PPUH Kombinat Budowlany Spółka z o.o. w Białymstoku
• PROMOSTAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Czarnej Białostockiej
• PROMOTECH Sp. z o.o. w Białymstoku
• PROMOTECH-KM Sp. z o.o. w Łapach
• PRONAR Sp. z o.o. w Narwi
• PRONAR-MTZ S.A. w Narwi
• Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. w Zakroczymiu
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AGRO-ROLNIK Sp. z o.o. w Śniadowie
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. w Słupsku
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” Sp. z o.o. w Białymstoku
• SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku
• SERWISTAL Sp. z o.o. w Ełku
• TERMINAL INTEGRO Sp. z o.o. Narewka Planta
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
• Wodociągi Białostockie w Białymstoku
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
• X-YACHTS Composites Sp. z o.o. w Gołdapi
• YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o. w Białymstoku
• YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Białymstoku
• Zakład Bawełniarski S.A. w Białymstoku
• Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy
• Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem
• Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie

B. Spółdzielnie i inne organizacje

• Liga Obrony Kraju w Warszawie
• Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Białymstoku
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „BACIECZKI” w Białymstoku
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach
• Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
• Spółdzielnia SNB w Białymstoku Zakład Pracy Chronionej
• Uniwersytet w Białymstoku
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

C. Spółki osobowe i firmy prywatne

• AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. jawna w Białymstoku
• CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński w Ełku
• CORAL W. Perkowski Sp. Jawna w Choroszczy
• DOMOWE SANATORIUM – ZIMNOCH Sp. Jawna w Białymstoku
• KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Spółka jawna w Białymstoku
• Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-SYSTEM Kostro, Radlmacher Spółka jawna w Białymstoku
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISTAR K.Burak i Spółka Sp. komandytowa w Białymstoku
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORYB Piotr Basiewicz w Ełku
• STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska Sp. Jawna w Suwałkach
• TOP AUTO ANDRZEJ AREFIEW Autoryzowany Dealer Porosły
• Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ANATEX” inż. Anatol Chomczyk w Białymstoku
• PHZ „KASOL” Janusz Antoni Kazberuk w Białymstoku

D. Jednostki sektora finansów publicznych

• Białostockie Centrum Onkologii im. M. C. Skłodowskiej w Białymstoku
• Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie
• Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
• Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
• SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

E. Podmioty sporządzające skonsolidowane sprawozdania
finansowe

• KREX Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
• PROMOTECH Sp. z o.o. w Białymstoku
• SAMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku
• YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o. w Białymstoku