Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


  Nasz adres:

  15-077 Białystok, ul. Warszawska 34


  Regon: 002330517, NIP: 542-030-13-89


  KRS: 0000008530

  Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS


  Konto: PKO BP I O/B-stok nr 46 1020 1332 0000 1202 0341 1535


  Kapitał zakładowy: 61.000 zł


  Kontakt:

  buchalteria@buchalteria.eu, www.buchalteria.eu

  T/F: (85) 732-12-64; (85) 732-12-74

  Teresa Sołowińska – Prezes Zarządu
  Eliza Oleksza – Członek Zarządu
  Karina Zaborowska – Główny Księgowy
  Stanisław Kozłowski – Pełnomocnik Spółki (biegły rewident)