Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Nasz adres:

15-077 Białystok, ul. Warszawska 34


Regon: 002330517, NIP: 542-030-13-89


KRS: 0000008530

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS


Konto: PKO BP I O/B-stok nr 46 1020 1332 0000 1202 0341 1535


Kapitał zakładowy: 61.000 zł


Kontakt:

buchalteria@buchalteria.eu, www.buchalteria.eu

T/F: (85) 732-12-64; (85) 732-12-74

Teresa Sołowińska – Prezes Zarządu
Eliza Oleksza – Członek Zarządu
Karina Zaborowska – Główny Księgowy