Naszą misją jest:
„Działanie zgodne ze standardami zawodowymi, profesjonalizm,
etyka zawodowa i poufność”


Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. pod obecną nazwą działa od 25 sierpnia 2017 r. Kontynuuje działalność spółki audytorskiej utworzonej w 1990 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pod firmą Biuro Usług Księgowo-Audytorskich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „BUCHALTERIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRUPA FINANS-SERVIS.

Profesjonalizm i doświadczenie pracujących i współpracujących ze Spółką biegłych rewidentów, doradców podatkowych i  księgowych pozwalają na badanie sprawozdań finansowych, świadczenie usług doradztwa podatkowego oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych firm z różnych branż i o różnej strukturze własnościowej.

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (numer ewidencyjny 297), prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Jesteśmy firmą audytorską rozwijającą się dynamicznie. Nasze przychody ze świadczonych usług, systematycznie wzrastają. Poszerzamy także bazę swoich klientów, każdego roku obrotowego badamy przeciętnie ok. 70 sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), głównie spółek kapitałowych, spółek osobowych i firm prywatnych, a także wyższych uczelni, publicznych jednostek służby zdrowia, samorządu terytorialnego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego). Prowadzimy usługowo księgi rachunkowe i podatkowe dla 70 firm.
Spółka „BUCHALTERIA” jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest także wpisana na listę SYGNATARIUSZY KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI, prowadzoną przez Biuro Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

W organizowanym przez RZECZPOSPOLITĄ rankingu firm audytorskich za 2022 r. (Rzeczpospolita z dn. 28.04.2023 r.), spółka „BUCHALTERIA” uplasowała się na 40 miejscu w kraju wśród 77 firm audytorskich objętych listą rankingową.


Cechuje nas solidność, wysoki standard świadczonych usług, neutralność, bezstronność i niezależność wydawanych rozstrzygnięć.
Naszą misją jest: „Działanie zgodne ze standardami zawodowymi, profesjonalizm, etyka zawodowa i poufność”, a hasłem promocyjnym „Z nami bezpieczniej”.

Zarząd Spółki