Oferta usług

Władzę Kancelarii Księgowo-Audytorskiej „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. stanowią:

  • Zgromadzenie Wspólników oraz
  • Zarząd. 

Zarząd Spółki:

Teresa Sołowińska – Prezes Zarządu (biegły rewident nr ewid. 8356)
Eliza Oleksza   – Członek Zarządu (biegły rewident nr ewid. 12306)


Teresa Sołowińska – Prezes Zarządu 

Biegły rewident od 1992r. Członkiem Zarządu Spółki „BUCHALTERIA” jest od 2002r. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu finansami i rachunkowością dużej firmy produkcyjnej. Uczestniczyła w szeregu szkoleń podnoszących posiadane kwalifikacje zawodowe.


Eliza Oleksza – Członek Zarządu 

Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej z różnych branż. Biegły rewident od 2011 r. Członek Zarządu Spółki „BUCHALTERIA” od listopada 2017 r., a współpracująca od ponad 10 lat. Specjalizująca się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych głównie zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.