Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 30 października 2017 roku
odszedł od nas na zawsze Śp. Edward Kosakowski
– Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej
„BUCHALTERIA” Sp. z o.o.

SYGNATARIUSZ KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI
W RACHUNKOWOŚCI

wpisana na Listę Sygnatariuszy prowadzoną przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
pod patronatem Komisji Etyki

Więcej o nas

Nasze usługi

badanie sprawozdań finansowych
i przeglądy ksiąg


prowadzenie ksiąg rachunkowych
i podatkowych


doradztwo podatkowe, porady i usługi
podatkowe


audyty wykorzystania środków
unijnych

audyty rekompensat finansujących publiczne przewozy miejskie

badanie ryzyk finansowych
i podatkowych
(due diligence)

usługi w zakresie różnorodnych analiz
i ekspertyz finansowych

inne tzw. usługi poświadczające i atestacyjne wykonywane przez biegłego rewidenta


Zapraszamy:

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15-077 Białystok, ul. Warszawska 34
REGON: 002330517, NIP: 542-030-13-89, KRS: 0000008530
Konto: PKO BP I O/B-stok nr 46 1020 1332 0000 1202 0341 1535
Kapitał zakładowy: 61 000 zł

Zadzwoń do nas:

T/F: (85) 732-12-64; (85) 732-12-74


Wyślij nam e-mail:

buchalteria@buchalteria.eu