wejścieKancelaria Księgowo - Audytorska BUCHALTERIA Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
Adres: 15-077 Białystok, ul. Warszawska 34
Regon: 002330517
NIP: 542-030-13-89
KRS: 0000008530
Konto: PKO BP I O/B-stok nr 46 1020 1332 0000 1202 0341 1535
Kapitał zakładowy: 130 000 zł
Nr wpisu do rejestru KRBR: 297
Nr wpisu do rejestru KRDP: 423
email: buchalteria@buchalteria.eu

SYGNATARIUSZ KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI
wpisana na Listę Sygnatariuszy prowadzoną przez
Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
pod patronatem Komisji Etyki